Jaarbeeld 2017

Voorwoord

Veerkracht stond voor SGE centraal in 2017: het vermogen om te gaan met uitdagingen en veranderingen, waardoor je (ook) in moeilijke tijden positief en sterk kunt blijven. Een waardevolle eigenschap, zowel in het dagelijks leven als binnen de zorg. In 2017 hebben wij gewerkt aan het vergroten van de veerkracht van onze patiënten, medewerkers en organisatie als geheel.


De mensen van SGE stonden ook in 2017 klaar om bij te dragen aan de gezondheid en het welzijn van Eindhovenaren. Door goed te luisteren naar onze patiënten, leren we elke dag nog hoe dit beter kan.


Vanuit onze centra in alle wijken van Eindhoven werken diverse zorgprofessionals aan eerstelijnszorg volgens de visie van SGE; dichtbij, laagdrempelig en persoonlijk. We werken hierbij samen met veel andere organisaties en professionals.


In 2017 nam Conny Helder, voorzitter Raad van Bestuur SGE afscheid. Vanaf september 2017 vormen wij de nieuwe Raad van Bestuur. Met veel trots presenteren wij in dit Jaarbeeld voorbeelden van onze resultaten uit 2017 o.a. rondom veerkracht, onze zorg aan Eindhovenaren en onze samenwerking met partners.


Ed Berends (lid Raad van Bestuur) en Pascale Voermans (voorzitter Raad van Bestuur)

Autonomie en state of the art

1) Zorgprogramma’s (Somatiek / GGZ)

SGE besteedt veel aandacht aan het organiseren van zorg in samenhang rond mensen. Met een groeiende groep ouderen, mensen met een chronische ziekte of een complexe zorgvraag, is er aandacht nodig voor de verbondenheid van hun leefgebieden. SGE organiseert deze aandacht in zorgprogramma’s waarin de vraag en het doel van de patiënt het uitgangspunt is. In 2017 boden we programmatische zorg voor kwetsbare ouderen en voor patiënten met diabetes, COPD, astma, (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten en/of een psychische klacht of stoornis.

 

Binnen het zorgprogramma kwetsbare ouderen hebben de zorggroepen DOH, SGE en PoZoB (DSP) met vele andere zorgverleners (zoals het Catharina Ziekenhuis Eindhoven en het Anna ziekenhuis) het project transferzorg opgezet. In 2017 hebben 4 SGE centra hieraan deelgenomen. Het project Transferzorg heeft als doel om kwetsbare ouderen na een ziekenhuisopname een betere overgang naar huis te geven, wat heropnames en complicaties moet verminderen. Er zijn afspraken gemaakt over consequente informatie uitwisseling tussen praktijkondersteuners ouderenzorg en de geriatrie afdeling van het ziekenhuis.

 

SGE is de kartrekker in de regio voor het programma Kind & Jeugd. In 2017 heeft deze samenwerking geresulteerd in het programma Kind & Jeugd dat binnen DSP wordt uitgevoerd. Ook is samen met ketenpartners als kinderartsen, jeugdgezondheidszorg en psychologen het zorgpad ‘het drukke kind en het rustige kind met onoplettendheid’ ontwikkeld en zijn samenwerkingsafspraken met OOG onderwijs en jeugd gemaakt. Hierdoor kunnen we een deel van de zorg voor kinderen met ADHD dichtbij, in het gezondheidscentrum, organiseren. Samen met de gemeente Eindhoven werd gewerkt aan betere samenwerking voor kinderen en jongeren die (mogelijk) een beroep doen op jeugd GGZ.

Samen met onze preferente zorgverzekeraar VGZ is in 2017 het programma Psychische zorg geëvalueerd op de toegevoegde waarde dat het programma heeft voor patiënten. Dit zorgprogramma is in 2018 voor het laatste jaar een pilot. De evaluatie laat zien dat het samenwerken tussen de huisarts, praktijkondersteuner GGZ en de psycholoog er bijvoorbeeld gemiddeld minder behandelingen bij de psycholoog nodig zijn.

2017 heeft voor de fysiotherapeuten in het teken gestaan van de Plus registratie. Een omvangrijke klus waarbij alle fysiotherapeuten veel tijd hebben gestoken in de juiste registratie / dossiervorming. Omvangrijk omdat de lat hoog lag / ligt en het een andere werkwijze vereist met meer registratie en verantwoording. Het is een werkwijze die doordringt in de praktijkorganisatie als geheel. Daarbij staat de plan-do-act-check cyclus centraal in alle processen. Een fysiotherapeut is zo voortdurend bezig zichzelf en de organisatie te verbeteren, ten gunste van de patiënt.

 

Met scholing en coaching en veel geduld en ondersteuning van de coördinatoren,  hebben we samen bereikt dat in september tijdens de audit onze dossiers Plus proof waren. Een geweldig resultaat waar we samen  trots op zijn. In 2018 blijven we hierin investeren om het vereiste niveau te behouden, daarnaast volgen er nog 2 effectiviteit scans.

Van goed naar beter; dat is de achterliggende drijfveer achter kwaliteitsmanagement. Via een audit is getoetst of ons kwaliteitssysteem voldoet aan de ISO norm voor de Zorg en Welzijn (NEN-EN 15224) en of het systeem effectief is.

 

En dat is het geval! Voor de huisartsenzorg, multidisciplinaire zorg, fysiotherapie, eerstelijns psychologie en farmaceutische zorg was het de tweede audit volgens ISO. Voor de SGE tandartsenzorg de eerste keer.

Ruim 4 op de 10 Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische problemen. De meeste mensen komen met hun klachten bij de huisarts. Om zowel patiënten als huisartsen te ondersteunen bij het komen tot een diagnose en therapiekeuze, heeft SGE samen met patiënten, VGZ en ketenondersteuningssysteem Care2U / MGP (Mijn GezondheidsPlatform) een online tool ontwikkeld, de PsyScan.

 

Patiënt en huisarts zijn geholpen met de PsyScan, zo blijkt uit de eind december gepubliceerde eindconclusie in de British Journal of General Practice van het onderzoek door arts-onderzoeker en promovendus Luc Gidding (Universiteit Maastricht) naar de effecten van de online tool. Significant meer patiënten hebben een succesvol behandelresultaat na gebruik van de PsyScan. Daarnaast is de kwaliteit van leven hoger onder PsyScan-gebruikers. Het gebruik van de PsyScan levert betere behandelresultaten op tegen vergelijkbare gemiddelde kosten. Dit maakt het instrument klinisch relevant: de inzet van de PsyScan in de huisartsenpraktijk leidt naar significant effectievere gepersonaliseerde zorg zonder extra kosten. 

 

Dit positieve resultaat waar huisartsen van SGE aan hebben bijgedragen, kreeg veel aandacht waaronder in Zorgvisie.

 

Film Psyscan

Persoons & servicegericht

1) Consultvoering verbeteren door gezamenlijk kijken

SGE vindt persoonsgerichte zorg belangrijk. Binnen persoonsgerichte zorg staan zowel de ziekte als de manier waarop iemand in het leven staat en zelf met de aandoening omgaat centraal. Dit betekent dat je meer uitgaat van wat voor de patiënt belangrijk en mogelijk is en minder vanuit het medisch protocol.

In 2017 hebben huisartsen, praktijkondersteuners en AIOS een training gevolgd over het consultmodel persoonsgerichte chronische zorg. Als vervolg op de training zijn videofeedbacksessies opgezet om het persoonsgericht werken in de praktijk te brengen. POH, huisartsen en AIOS hebben consulten met patiënten opgenomen en deze gezamenlijk besproken met begeleiding van een trainer. Collega’s vinden de videofeedbacksessies een waardevol instrument:

 

Ik krijg meer energie van mijn spreekuren. Mensen zijn gemotiveerder en behalen eerder hun doelen als ik hen vraag wat zijzelf willen bereiken en wat zij daarbij van mij nodig hebben

– Veronique Sengers, praktijkondersteuner Somatiek SGE Stratum.

 

Insteek van persoonsgerichte zorg is dat de patiënt een betere ondersteuning ervaart en het werk van de professional er leuker op wordt. Ieder consult is uniek en gericht op de veerkracht en behoeften van de patiënt: positieve gezondheid in een notendop.  

In 2018 gaan we de videofeedbacksessies binnen SGE een structureel karakter geven.

 

In 2017 is SGE in alle centra aan de slag gegaan met het uitbreiden van de online diensten bij onder andere de huisartsen. Daarvoor heeft SGE sinds 2015 MijnGezondheid.net van PharmaPartners aangeschaft voor het digitaal regelen van gezondheidszaken als het maken van een afspraak met een huisarts en het aanvragen van herhaalrecepten.

MijnGezondheid.net kent in uitbreiding meerdere modules en nadat alle SGE centra in hun eigen tempo met een aantal modules aan de slag zijn gegaan, is SGE De Parade als eerste gestart met de laatste module waarbij labuitslagen digitaal via het MGn portaal aan de patiënt kunnen worden gepubliceerd.

 

Uit onderzoek blijkt dat patiënten deze service erg waarderen en daarvoor graag inloggen in een portal, ook voor e-afspraken, e-consulten en inzage in hun dossier.

Verbinden in de wijk

Verbinden in de wijk

Wijkmanagement rondom thema’s en doelgroepen

 

SGE ervaart dat je mensen kunt helpen met hun gezondheid via een wijkgerichte aanpak van zorg en welzijn. Het SGE gezondheidscentrum maakt zich sterk voor een wijknetwerk, waardoor snel geschakeld kan worden en de juiste zorg voor de patiënt geboden kan worden. Dit gebeurt voor aandachtsgroepen als kwetsbare ouderen en mensen met een psychische klacht. Maar ook voor patiëntengroepen met een andere vraag op het gebied van gezondheid, zorg of welzijn. Het benoemen van die kwetsbare doelgroepen of knelpunten gebeurt samen met de partners in de wijk. In Tongelre neemt SGE bijvoorbeeld deel aan het Platform Tongelre waarin dit samen besproken wordt en daar ook acties op worden uitgezet, zoals het organiseren van een symposium Dementie en mantelzorg.

 

In 2017 deden studenten van de Fontys voor SGE onderzoek naar samenwerking in de wijk. Ze bevelen aan om voor succesvolle samenwerking in de wijk aandacht te besteden aan de bejegening naar elkaar toe (zoals bereikbaarheid, elkaar kennen en weten te vinden), de informatie-uitwisseling en het formuleren van een gezamenlijk doel en ambitie.

Een voorbeeld van een succesvol wijknetwerk is de wijk rond SGE Orion. Het gezondheidscentrum brengt gedurende het jaar de professionals in de wijk een aantal keren bij elkaar voor afstemming tijdens de ‘wijklunch’. Een activiteit met succes in 2017 was het wekelijks wandelen door patiënten met  diabetes in het kader van de Nationale Diabetes Challenge. 

 

Elke week liep een SGE medewerker mee met de patiënten. Ook een bijzondere, wijkgerichte activiteit was het samen ontwikkelen met de gemeente Eindhoven van een slimme beweegroute voor wandelaars en hardlopers waar interactieve verlichting het gevoel van veiligheid voor de bewoners moest vergroten. Deze is in oktober 2017 geopend. Om het gebruik hiervan te stimuleren, organiseert SGE Orion Nordic Walken en bewegen voor groepen kinderen binnen het project ‘Kinderen op gewicht’. 

Synergie in netwerken

1) DSP / DSP training

Wat bieden we patiënten die zelf aan de slag willen? Hoe kunnen we patiënten meer begeleiding geven dan we daar in individuele consulten tijd voor hebben? 
Samen met DOH en PoZoB is SGE in 2017 gestart met DSP-Training om een gezamenlijk aanbod van groepstrainingen te organiseren voor patiënten.
De eerste groepstrainingen zijn onderdeel van het zorgprogramma Psychische zorg / GGZ: Mentaal Fit en Mindfulness. Een gezamenlijk aanbod heeft voordelen.


Zo hoeven patiënten minder lang te wachten tot er een groep start. Het geeft de behandelaars meer variatie in hun werk door naast individueel ook via groepen en online patiënten te begeleiden. Een inhoudelijke werkgroep met professionals uit de drie zorggroepen werkt met GGzE aan het verbeteren en verbreden van het aanbod. 


Over de hele regio zijn groepstrainingen georganiseerd met trainers van onze drie organisaties, GGzE of zelfstandige trainers.

 

“Deze training heeft me goed geholpen en ik zou het zeker aan andere mensen aanbevelen!”

Deelnemer Mentaal Fit, locatie Strijp-Z Eindhoven

Het is onze maatschappelijke opdracht om goede zorg en ondersteuning te blijven bieden aan mensen, terwijl de betaalbaarheid onder druk staat, het personeel schaarser wordt en mensen langer thuis blijven wonen. Om mensen zo goed mogelijk te helpen bij gezondheid en zorg, werkt SGE samen met veel partners. Zo participeert SGE in het Nederlands Hart Netwerk. Doel is de zorg voor mensen met cardiologische problemen te verbeteren en waar mogelijk dicht bij huis te organiseren. 

 

SGE is actief lid en mede-oprichter van de landelijke netwerkorganisatie Healthcare for internationals (H4i) en heeft een gezondheidscentrum voor internationals, SGE-i. Doel van beide initiatieven is zorg te leveren die aansluit bij de behoeften van internationals. En met succes: SGE-i heeft eind 2017 zo’n 3000 patiënten. 

 

In de BV SGE Werkt, gericht op mensen vitaal aan het werk houden of weer krijgen, wordt samengewerkt met o.a. diverse arbodiensten, revalidatie artsen en werkgevers.

Goede zorg op de juiste plaats is de gedachte achter het convenant wijkgericht samenwerken dat de gemeente Eindhoven en de drie zorggroepen die samenwerken als DSP (DOH SGE en PoZoB) sloten, samen met WijEindhoven en de partners van het VVT–platform zuidoost Brabant (Archipel, Vitalis, St Annaklooster, Zuidzorg).

 

Gezond en toekomstgericht

1) Veranderingen in de apotheken

SGE lanceerde in 2017 een nieuw zorgconcept; het SGE Medipunt. Een uitgiftepunt voor medicatie waar tijd en ruimte is voor uitleg aan de patiënt. In het Medipunt worden geen genees­middelen meer verwerkt, dit gebeurt in een andere SGE apotheek. Hierdoor houden apothekersassistentes tijd over die zij met veel betrokkenheid besteden aan de bezoekers van het Medipunt. Drie van de acht apotheken van SGE zijn inmiddels omge­bouwd tot een Medipunt, waar iedereen welkom is voor extra aandacht, uitleg en advies over medicijnen en gezondheid.

 

De apothekers van SGE hebben bij de ontwikkeling van het Medipunt goed geluisterd naar de hedendaagse behoeften van de maatschappij die steeds digitaler, meer zelfvoorzienend en veeleisender wordt. Om hierop in te spelen is bijvoorbeeld de service rondom de uitgifte van medicatie vernieuwd.

Zo is het mogelijk om geneesmiddelen op te halen bij het SGE Medipunt of te laten bezorgen in Eindhoven, op een tijdstip naar keuze. Zelfs in de avond of op het werk. Ook is het aantal afhaalautomaten vergroot, hier kunnen medicijnen 24 uur per dag, 7 dagen per week worden afgehaald.

 

Voor 2018 zijn we ook nog met innovatieve ontwikkelingen bezig om de medicatiebegeleiding bij nieuwe geneesmiddelen te verbeteren en dit ook voor iedereen begrijpelijk te laten zijn. Dit zal een grote meerwaarde bieden voor bijvoorbeeld de doelgroep laaggeletterden. 

Om zorg te leveren, maakt SGE meerdere afspraken met zorgverzekeraars. Er zijn afspraken voor het bieden van farmaceutische zorg, paramedische zorg, geestelijke gezondheidszorg, huisartsenzorg, ketenzorg, wijkmanagement (GES) als ook bedrijfszorg. Samen met verzekeraars worden afspraken gemaakt over de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van deze zorg.

 

Uitgangspunt van SGE is om zorg in samenhang voor een patiënt te organiseren. Zo werken fysiotherapeuten samen met praktijkondersteuners en huisartsen aan het zo mobiel mogelijk houden van oudere patiënten, en samen met praktijkondersteuners jeugd en diëtistes begeleiden ze kinderen met een te hoog gewicht naar een meer gezonde leefstijl. Om deze integrale zorg te kunnen bieden, werken we met VGZ – de zorgverzekeraar met het grootste aandeel verzekerden bij SGE - samen om afspraken te maken die dit ondersteunen.

 

SGE merkt dat de uitdaging groter wordt om de zorg te contracteren, die volledig aansluit bij de zorgbehoeften van onze ingeschreven patiënten.

Medezeggenschap en toezicht

SGE in cijfers

Nawoord en vooruitblik 2018

De (zorg)wereld om ons heen verandert snel: technologische ontwikkelingen zorgen voor nieuwe mogelijkheden om zorg op afstand te leveren, de betaalbaarheid van de zorg staat onder druk en dat betekent dat er minder middelen beschikbaar zijn voor onze zorgverlening, onze inzet voor een duurzaam gezonde wijk vraagt om samenwerking met partners zoals WIJ Eindhoven en andere zorggroepen en het belang van en behoefte aan persoonsgerichte en servicegerichte zorg wordt steeds groter onder de bezoekers van SGE.

 

Ook binnen SGE volgen de veranderingen elkaar snel op: de organisatiewijzigingen in de apotheken zijn in volle gang, vanuit elk centrum wordt actief gewerkt aan wijkmanagement, er zijn volop plannen voor verbeteringen en vernieuwingen van zorg, de ambities vanuit het kwaliteitsbeleid vertalen zich in het behalen van diverse audits en innovatieve initiatieven zoals SGE-i en SGE Werkt worden opgeschaald. En al het werk wordt dag in, dag uit gedaan door de mensen van SGE: betrokken, state of the art professionals die, elk op hun eigen manier, partner in gezond leven zijn voor Eindhovenaren.


Deze ontwikkelingen vormen de basis voor de speerpunten in 2018.

ONZE DEUR STAAT OPEN

ONZE DEUR STAAT OPEN

www.sge.nl
Meer informatie over SGE en haar gezondheidscentra?
Kijk op www.sge.nl of neem contact op via:
T 040-711 60 00
E info@sge.nl