Voorwoord

2020 is een veelbewogen jaar gebleken. In januari bereikten ons verhalen in de media over een virus uitbraak in Wuhan, China. Ver weg, dachten velen van ons. Maar binnen enkele weken werd deze gedachte in alle hevigheid ontkracht. We kregen, wereldwijd en in Nederland, te maken met de impactvolle gevolgen van de corona pandemie.

Deze pandemie vraagt veel van iedereen in Nederland. Het vraagt ook veel van de mensen die in de zorg werken, ook van onze mensen bij SGE. In alle hectiek, zorgen en ontwikkelingen overheerst vooral een gevoel van trots op onze organisatie en onze mensen. Want wat is er hard gewerkt om de zorg aan onze patiënten zo goed mogelijk te blijven leveren. Onze SGE kernwaarden “eigenaarschap, mensgericht en met elkaar” werden iedere dag in de praktijk gebracht. SGE heeft zich van de beste kant laten zien, als organisatie voor geïntegreerde eerstelijnszorg waren en zijn we er ook echt allemaal voor elkaar en voor de patiënten.

Veel ontwikkelingen in 2020 zijn gekleurd door corona. Zo kregen ontwikkelingen als digitale zorg en beeldbellen een forse stimulans. Deze alternatieven voor fysieke zorg werden van de ene op de andere dag noodzakelijk en massaal opgestart en uitgebreid. Financieel gezien was het eveneens een impactvol jaar. Minder opbrengsten door forse zorguitval en veel extra kosten o.a. voor beschermingsmiddelen blijven de komende jaren hun schaduw vooruit werpen.

Goed werkgeverschap en behoud van medewerkers is voor SGE een belangrijk thema, in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. In 2020 kwam daar de extra aandacht bij voor het welzijn en vitaliteit van onze medewerkers in tijden van corona.   

Regionale samenwerking is in 2020 van veel waarde gebleken, het is zaak om dit ook voor de toekomst vast te houden. Daarnaast is de samenwerking met de zorggroepen DOH en PoZoB (DSP) steviger geworden en werken DOH en SGE aan een nog intensievere samenwerking. *

Wat we ook en vooral willen benadrukken: alle verhalen in dit Jaarbeeld staan of vallen met de inzet van en samenwerking tussen onze collega’s. We zijn ontzettend trots dat onze collega’s vanuit alle SGE centra elke dag weer klaar staan voor Eindhovenaren en tegelijkertijd de energie vinden om veranderingen in de zorg te realiseren. Veranderingen die zorgen dat we ook in de toekomst partner in zorg en gezondheid blijven.

Pascale Voermans
Ed Berends
Raad van Bestuur

* Zorggroep DOH (De Ondernemende Huisarts) bestaat uit 18 grootschalige, zelfstandige huisartsenpraktijken/gezondheidscentra in Eindhoven en omstreken (circa 130.000 patiënten).

PoZoB staat voor PraktijkOndersteuning Zuid Oost Brabant. PoZoB is een zorggroep met ruim 230 praktijkondersteuners bij 149 huisartsenpraktijken.