Nawoord en vooruitblik 2021

2021 blijft in het teken staan van “leren omgaan met het virus” en gelukkig ook van “meer perspectief door vaccineren”. Hierin is SGE met de regionale huisartsengroepen zeer actief om vaccinatie door huisartsen centraal te kunnen blijven aanbieden om optimale effectiviteit te realiseren.

We zullen sneller dan ooit stappen blijven zetten rondom vernieuwing en digitalisering van zorg. “Zorg op afstand” heeft een letterlijke betekenis gekregen en is ook “zorg dichtbij”. Niet-noodzakelijke zorg is regelmatig uitgesteld of vervangen door “zorg op afstand”. Voor SGE is de uitdaging zorg op afstand te veranderen in zorg dichtbij. Fysiek waar nodig, digitaal waar kan. De kunst is er voor te zorgen dat elke vorm van zorg voor mensen voelt als zorg dichtbij.

In 2020 is een transitietraject met de discipline psychologen ingezet om een toekomstbestendig model voor de discipline te vinden, omdat de huidige wijze van organisatie te kwetsbaar is. Het zorgvuldig ingezette en doorlopen transitietraject, samen met de psychologen, heeft ertoe geleid dat vanaf 1 januari 2021 de discipline psychologen niet langer onderdeel uitmaakt van de organisatie SGE.

De Raad van Bestuur maakt graag van de gelegenheid gebruik op deze plek alle medewerkers van de discipline te danken voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid voor SGE en haar patiënten.

2021 staat voor SGE ook in het teken van een bestuurlijke wisseling. Ed Berends, lid RvB, zal op 1 juli 2021 na 33 jaar afscheid nemen van SGE. We gaan Ed als huisarts en bestuurder heel erg missen en zijn ontzettend dankbaar voor alles wat hij binnen en buiten SGE heeft gedaan en voor elkaar heeft gekregen. We zullen op een passende wijze afscheid van hem nemen.

Monique Hartings neemt op 1 juli 2021 het stokje over van Ed Berends en zal dan samen met Pascale Voermans de vernieuwde RvB van SGE vormen.

Over haar nieuwe positie bij SGE zegt Monique Hartings: “In mijn werk als huisarts ervaar ik dagelijks hoe de eerstelijnszorg functioneert en is georganiseerd. Dit werk doe ik met veel plezier. Daarnaast inspireert het mij om te werken aan verandering en verbetering van de zorg. In de afgelopen jaren heb ik in mijn rol als voorzitter van de discipline huisartsen van SGE hieraan bijgedragen. Ik heb de ambitie en energie om als lid van de Raad van Bestuur van SGE bij te dragen aan de gezondheid van de bij ons aangesloten Eindhovenaren, en in brede zin bij te dragen aan het organiseren van de eerstelijnszorg in de regio”.