Vernieuwing

Zorgvernieuwing

We willen de zorg aan onze patiënten vernieuwen. Er komen steeds meer mogelijkheden, een deel van de patiënten vraagt er al om en op die manier kunnen we de groeiende zorgvraag met minder mensen aan.

Onze plannen voor zorgvernieuwing vraagt inzet van velen: onze zorgprofessionals, onze medewerkers in ondersteunende functies, onze leveranciers van digitale tools en systemen en niet in de laatste plaats onze patiënten. We hebben iedereen nodig om onze zorg te veranderen. Dat is niet makkelijk. Zorgprofessionals zijn gewend aan de wijze waarop ze zorg verlenen, patiënten zijn gewend aan de manier waarop ze zorg ontvangen. Mensen uit beide groepen maken zich zorgen dat digitale zorg persoonlijk contact minder goed mogelijk maakt. De eerste ervaringen met beeldbellen laten zien dat het een toevoeging van de mogelijkheden betreft die fysieke contacten soms overbodig maken. Ook kan het dienen als voorbereiding op een fysiek consult, waardoor het onderwerp al bekend en besproken is.

Het doel is dat vernieuwende, digitale vormen van zorg, ook “zorg dichtbij” wordt. De kracht is dat het voor zorgprofessionals uiteindelijk geen extra werk toevoegt, maar iets vervangt. Dit vereist een andere attitude van werken, zodat er een nieuw evenwicht komt in de werkzaamheden. In de aanloop zal het niet altijd als tijdsbesparing worden ervaren omdat je er mee moet leren werken. Dit geldt zowel voor de zorgprofessional, maar zeker ook voor de cliënt.

In 2020 lag de focus op het stimuleren van anders werken binnen de SGE centra waaronder het digitaliseren en optimaliseren van processen als ook het verschuiven van taken binnen teams in de centra. Het multidisciplinair zorgaanbod geeft SGE meer mogelijkheden om zorgtaken anders te verdelen in het team binnen het gezondheidscentrum. Door de corona epidemie is binnen deze programmalijn het beeldbellen naar voren gehaald om dit voor de centra versneld mogelijk te maken en in werkprocessen te integreren, ook als maatregelen van 1,5 meter afstand niet meer nodig zijn.

En als tweede is hard gewerkt om patiënten in een zorgprogramma de zorg zo te bieden dat de patiënt maximaal eigen regie neemt in herstel van klachten. Door zorg digitaal of in een groep te bieden en zo patiënten te begeleiden. Dit als vervanging van individuele consulten. Hier is gekozen om te starten met de zorgprogramma’s met een groot volume en een doelgroep met relatief betere digitale vaardigheden: CVRM (Cardiovasculair Risico Management) en GGZ.

Overstap naar nieuw informatiesysteem voor chronische zorg

Een mooie mijlpaal in onze regio is de overstap in 2020 van SGE samen met zorggroepen DOH en PoZoB naar een nieuw keteninformatiesysteem. Na driekwart jaar voorbereiding openden we als praktijkondersteuners van SGE op 1 oktober het nieuwe systeem VIPLive op onze computer om te gebruiken in onze contacten met patiënten met een chronische aandoening. En kort erop zijn we ook Lab Online gaan gebruiken, het aanvraagportaal voor laboratoriumonderzoeken en functieonderzoeken. Deze verschillende systemen in de huisartsenpraktijk zijn gekoppeld en kunnen informatie delen. Hiermee hebben we een communicatieplatform waarbij betrokken zorgverleners ook met de patiënt (en mantelzorger) veilig kunnen communiceren met elkaar en informatie delen.

Om patiënten met een chronische aandoening goed te kunnen ondersteunen, is het cruciaal dat de zorgverleners rondom een patiënt optimaal samenwerken. En dat in deze samenwerking de patiënt en eventuele mantelzorger de regie kunnen nemen. In mijn werk als praktijkondersteuner voor kwetsbare ouderen is samen afstemmen en het kunnen delen van medische gegevens met de betrokken zorgverleners essentieel. Voor veel ouderen een voorwaarde om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Een systeem dat ons daarbij helpt, is daarom van grote waarde.

Veronique Sengers, praktijkondersteuner ouderenzorg SGE Stratum