Kwaliteit

Jaarbeeld 2020: Kwaliteit door meer en betere samenwerking

Het verbeteren van de samenwerking tussen huisarts en apotheek

Vóór 2020 kwam het te vaak voor dat medicatie niet op tijd klaar lag voor de patiënt. En dat leidde tot frustratie bij zowel patiënten als apotheekassistentes. De reden dat de medicatie niet tijdig geleverd kon worden lag vooral in de routing van goedkeuring en klaarmaken en leveren; dat proces was niet handig. Dat moest toch ook anders kunnen. De huisartsen en apothekers hebben begin 2020 een oplossing bedacht: de receptaanvragen, die door het huisartsenteam worden ontvangen, worden nu gelijk doorgestuurd naar de SGE apotheek. Deze kunnen dan worden klaargemaakt en als het akkoord van de huisarts binnen is ook worden afgeleverd. Dit is een verandering van werkproces met gunstige gevolgen. In de praktijk werkt het nu uitstekend: de hele dag door worden er recepten aangeleverd en klaar gemaakt. Hierdoor zijn er geen pieken meer in de werkzaamheden en ligt de medicatie voor de patiënt op tijd klaar.

‘Doordat we voortaan niet meer hoeven te wachten op het autoriseren van een recept is dat voor ons heel praktisch! De klant is hier geweldig mee geholpen!’

Apotheker, SGE

Teamsamenwerking fysiotherapeuten

In 2019 zijn in de gezondheidscentra de teams fysiotherapeuten vernieuwd. We kunnen nu constateren dat de patiënttevredenheid omhoog is gegaan en dat er meer tevredenheid is onder de fysiotherapeuten. De klanttevredenheid over de SGE fysiotherapeuten is in 2020 toegenomen van 8,5 naar 8,9.

In 2020 is een pilot gestart “POH beweegzorg”, een samenwerking tussen de SGE huisartsen en fysiotherapeuten. Patiënten met beweegklachten kregen een afspraak ingepland bij de POH (Praktijkondersteuner Huisartsenzorg) beweegzorg in plaats van bij de huisarts. Dit werd gedaan vanuit de gedachte, de juiste zorg op de juiste plek. De pilot is gehouden op de locaties SGE Stratum en SGE Orion. Tijdens de evaluatie werd onder andere aan patiënten gevraagd hoe ze het consult bij de POH beweegzorg ervaarden. De POH beweegzorg werd in de pilot door 59 patiënten beoordeeld met het gemiddelde cijfer 8,9. Na de succesvolle pilot werkt SGE aan een brede implementatie van de POH beweegzorg.