Kracht

Leren & Ontwikkelen

Medewerkers zijn letterlijk en figuurlijk ons grootste en meest waardevolle kapitaal. In 2020 hebben we ons hard gemaakt voor professionele en persoonlijke ontwikkeling voor iedere professional binnen SGE. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van subsidies van het Europees Sociaal Fonds en het ministerie van Sociale Werkgelegenheid (SZW). Enkele waardevolle resultaten rondom “Leren en Ontwikkelen”, die bijdragen aan SGE als aantrekkelijk werkgever:

  • Onze centra maken gebruik van teamcoaching. Dit heeft een positieve impact op samenwerking en op een goed werk- en leerklimaat.
  • Professionals maken daarnaast gebruik van individuele coaching en loopbaan gesprekken. Bezinning, prestatie en werkplezier zijn belangrijke en voortdurende onderwerpen. 
  • Er is een start gemaakt met verschillende leiderschapsprogramma’s. Voorbeeld doet immers volgen! Onze coördinerend assistenten zijn als eerste groep leidinggevenden gestart met een interne leergang Resultaatgericht coachen van teams.

    In de aankomende jaren trappen we het Leren-&-Ontwikkelen-pedaal voor iedereen in SGE verder in. En geven we tevens kleur, snelheid en invulling aan gezamenlijke uitdagingen in de zorg, in de regio.

‘We ontwikkelen verder in onze mooie functie door met en van elkaar te leren’

Monique Engelen, coördinerend assistente SGE Strijp

‘Leren gaat over problemen niet als barrières zien, maar als hordes waar je overheen kunt springen’

Niels Drabbe, organisatiecoach

Opleiden

Een van de kerntaken van zorgorganisaties is het opleiden
van studenten tot professionals. Hoe moeilijk ook in
een tijd waarin de bezetting niet altijd op orde is.

Opleiden is naast behoud van medewerkers essentieel
om krapte op de arbeidsmarkt ook in de toekomst aan te
kunnen. Opleiden is daarnaast ook leuk. Anderen de
mooie dingen van jouw vak bij brengen en ze stimuleren
dit op eigen wijze in te vullen leidt ook tot werkplezier.
In 2020 hebben 54 stagiaires hun stage doorlopen
binnen alle disciplines van SGE. Dat is een toename van
45% ten opzichte van het jaar daarvoor. Ondanks het
coronavirus heeft SGE waar mogelijk deze groep nieuwe
professionals aan het werk gehouden.
Een mooie ontwikkeling.

Opleiden alleen is niet voldoende, het is belangrijk om stagiaires kennis te laten maken met en te betrekken bij de organisatie waar ze hun opleiding volgen. Dat doen we o.a. in de leer-werkplaats voor fysiotherapeuten, deze
gaan we verbreden naar andere disciplines.

De eerste stappen zijn gezet naar het ontwikkelen van een aantrekkelijk leer/werkklimaat voor studenten en medewerkers, de uitwerking hiervan vindt de komende jaren plaats.